ثبت‌نام

یک ورودی برای هر نفر، که نیاز به یک آدرس ایمیل غیر یکبار مصرف و یک شماره تلفن همراه معتبر برای دریافت تماس دارد. 2 ورودی در هر آدرس IP برای شرکت کنندگان مختلف در یک مکان مجاز است.

جزئیات مسابقه

مانده اولیه: 1,000$

حداکثر اهرم: به طور پیش فرض

Winning criteria: Highest equity

سرور معاملاتی: ICMarketsSC-Demo01

معامله توسط اکسپرت ادوایزر مجاز نیست. معامله توسط اکسپرت ادوایزرها به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

نمادهای مجاز

تنها معاملات انجام‌شده بر روی نمادهای زیر در عملکردتان گنجانده شده است، سایر معاملات لحاظ نشده است.

XAUUSD

حداکثر افت سرمایه: 20/00 %

حساب های بیشتر از 20/00 % پیک برای برداشت سرمایه واجد شرایط نسیتند.

حداکثر معامله: 60

تنها 60 معامله واجد شرایط‌تان در محاسبات عملکرد شما لحاظ خواهد شد.

حداقل زمان معامله: 1 دقیقه

معاملات برنده‌ای که کمتر از 1 دقیقه باز باشند از محاسبه عملکرد شما حذف خواهند شد. معاملات بازنده اما همچنان در محاسبه لحاظ خواهد شد.

ما هر کسی را که مرتکب رفتارهای غیرمتصفانه شود، از مسابقه محروم می‌کنیم: به طور کلی هر گونه فعالیت معاملاتی که در شرایط واقعی برنده نشود. برای مثال، افتتاح چند حساب و معامله موقعیت‌های مشابه اما در جهت‌های مخالف به صورت فردی یا گروهی.

سایر شرایط