Đăng ký

Một mục nhập cho mỗi người, yêu cầu địa chỉ email không thể dùng một lần và số điện thoại di động hợp lệ có thể nhận cuộc gọi. Cho phép 2 mục nhập trên mỗi địa chỉ IP cho những người tham gia khác nhau tại cùng một địa điểm.

Thông số kỹ thuật cuộc thi

Số dư ban đầu: 1.000 $

Đòn bẩy tối đa: Mặc định

Tiêu chí Thắng cuộc: Vốn chủ sở hữu cao nhất

Máy chủ giao dịch: ICMarketsSC-Demo01

KHÔNG được phép giao dịch bằng EA. Giao dịch bằng EA sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Các mã giao dịch được phép

Chỉ các giao dịch trên những mã giao dịch sau mới được tính vào hiệu suất của bạn, tất cả giao dịch khác đều bị loại trừ.

XAUUSD

Mức rút vốn chủ sở hữu tối đa: 20,00%

Các tài khoản có tỷ lệ rút vốn chủ sở hữu cao nhất-thấp nhất lớn hơn 20,00% sẽ bị loại.

Giao dịch tối đa: 60

Chỉ 60 giao dịch đủ điều kiện đầu tiên của bạn mới được đưa vào tính toán hiệu suất của bạn.

Thời lượng giao dịch tối thiểu: 1 phút

Các giao dịch thành công mở với số tiền ít hơn 1 phút sẽ bị loại trừ khỏi tính toán hiệu suất của bạn. Các giao dịch thua lỗ vẫn sẽ được tính vào.

Chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ ai vì những gì chúng tôi coi là hành vi không công bằng: nói chung bất kỳ hoạt động giao dịch nào sẽ không chiến thắng trong một kịch bản thế giới thực. Ví dụ, mở nhiều tài khoản và giao dịch các vị thế tương tự nhưng trái ngược nhau với tư cách cá nhân hoặc nhóm.

Điều kiện Bổ sung