Rehistrasyon

Isang entry bawat tao, na nangangailangan ng isang hindi natatanggap na email address at isang wastong numero ng mobile phone na makakatanggap ng mga tawag. 2 entry sa bawat IP address ang pinapayagan para sa iba't ibang kalahok sa parehong lokasyon.

Mga detalye ng paligsahan

Paumpisang balanse: $1,000

Pinakamataas na leverage: default

Pamantayan sa pagkapanalo: Pinakamataas na equity

Trading server: ICMarketsSC-Demo01

HINDI pinapayagan ang pag-trade gamit ang mga EA. Awtomatikong idi-disable ang pag-trade gamit ang mga EA.

Mga pinapahintulutang symbol

Tanging mga trade sa mga sumusunod na symbol ang kasama sa iyong performance. Hindi isasama ang iba pa.

XAUUSD

Pinakamalaking equity drawdown: 20.00%

Diskwalipikado ang mga account na may mas mataas sa 20.00% na peak hanggang valley na drawdown sa equity.

Pinakamaraming trade: 60

Tanging ang unang 60 pasok na trade ang bibilangin sa pagkalkula ng iyong performance.

Pinakamaikling tagal ng trade: 1 minuto

Ang mga nananalong trade na naka-open nang mas mabilis sa 1 minuto ay hindi bibilangin sa pagkalkula ng iyong performance. Kasama pa rin ang mga natatalong trade.

Idi-disqualify namin ang sinumang makikitaan ng hindi patas na pag-uugali: sa pangkalahatan, anumang aktibidad sa pag-trade na hindi mananalo sa tunay na senaryo. Halimbawa, ang pagbubukas ng iba't-ibang account at pag-trade ng magkapareho pero magkasalungat na position bilang indibidwal o grupo.

Mga Iba Pang Kondisyon