Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  AxiTrader
Bước 1.Mở một tài khoản AxiTrader
Chủ Tài Khoản Hiện Tại - Đăng nhập vào 'Cổng Thông Tin Khách Hàng An Toàn' và mở một tài khoản giao dịch mới.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.