Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Axi
Bước 1.Mở một tài khoản Axi
Chủ Tài Khoản Hiện Tại Nhấp vào một trong các liên kết ở trên và đăng nhập vào 'Cổng Thông Tin Khách Hàng Bảo Mật' để mở một tài khoản giao dịch mới

     -HOẶC-

Mở một đơn đăng ký tài khoản giao dịch mới và nhập vàp trường được đánh dấu: "Reason:"
  • 'Liên kết đến IB 817857' cho Axi SVG
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.