ClickTrades Đánh giá tổng thể

2,0
Được xếp hạng 417 trên 1757 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá Trọng số
Độ phổ biến
3,4
3
Quy định
0,0
2
Đánh giá khách hàng thực tế
Chưa được đánh giá
3
Xếp hạng về giá
Chưa được đánh giá
1
Tính năng
Chưa được đánh giá
1
Hỗ trợ Khách hàng
Chưa được đánh giá
1

ClickTrades Quy định / Bảo vệ tiền

Công ty này dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào tại thời điểm này.

ClickTrades Lưu lượng truy cập web

Website
clicktrades.com
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên 31.339 (100%)
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên 284 trên 1757 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối)
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí 0 (0%)
Tổng số lượt truy cập hàng tháng 31.339
Tỷ lệ thoát trang 32%
Các trang mỗi truy cập 8,62
Thời lượng truy cập trung bình 00:13:04.4030000

ClickTrades Hồ Sơ

Tên Công Ty ClickTrades
Hạng mục Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Nhà Môi Giới Tiền Điện Tử
Hạng mục Chính Nhà Môi Giới Ngoại Hối
Địa Điểm Văn Phòng Síp
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Anh
Các Công Cụ Tài Chính Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, trái phiếu, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)

ClickTrades Loại tài khoản

 
Nền Tảng Di Động-
Sàn giao dịchWebTrader
Loại Chênh Lệch-
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu0
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp-
 
Sàn giao dịch WebTrader
Khoản đặt cọc tối thiểu 0
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01