Thể lệ

Thời gian giao dịch thành công tối thiểu: 1 phút

Các giao dịch thành công mở với số tiền ít hơn 1 phút sẽ bị loại trừ khỏi tính toán hiệu suất của bạn. Các giao dịch thua lỗ vẫn sẽ được tính vào.

Số giao dịch tối đa: 60

Chỉ 60 giao dịch đủ điều kiện đầu tiên của bạn mới được đưa vào tính toán hiệu suất của bạn.

Tỷ lệ rút vốn chủ sở hữu tối đa 50,00%

Các tài khoản có tỷ lệ rút vốn chủ sở hữu cao nhất-thấp nhất lớn hơn 50,00% sẽ bị loại.

Các quy tắc được đưa ra để đảm bảo cuộc thi công bằng với tất cả mọi người bằng cách ngăn chặn các chiến lược gian lận phổ biến như lợi dụng độ trễ trong dữ liệu Demo. Nhiều lượt đăng ký cho mỗi người bị cấm và thực thi thông qua xác minh SMS và theo dõi địa chỉ IP. 1 lượt đăng ký trên mỗi điện thoại di động và 2 mục lượt đăng ký trên mỗi địa chỉ IP (đối với những người tham gia khác nhau ở cùng một vị trí) được phép.
 • Click here for an explanation of equity drawdown
 • Click here if you have trouble finding your contest password
 • Beginning balance is $5000.00
 • You do not need to register an account at Global Prime to collect the winnings. We will contact you via email to send your payment via Paypal, Skrill, Neteller, SticPay, or China Union Pay.
 • Leverage is 1:100 or less depending on symbol.
 • Trading with EA is allowed.
 • Any symbols may be traded, including cryptocurrencies, indices etc.
 • Hyperactive accounts sending more than 8000 messages daily to the trader server will be automatically deleted.
 • Contest winners are those with the highest profit based on equity at the end of the contest, open positions will be auto-closed for you and marked to market based on the contest end time.
 • Prizes cannot be awarded to residents of Hong Kong, Australia, BVI and Cayman Islands. Residency shall be set initially by IP address geolocation, however due to limitations in accuracy you may change your assigned country in profile settings.
 • We may disqualify anyone for what we view as unfair conduct, in general any trading activity that would not win in a real-world scenario. For example, trading similar but opposing positions as a group using multiple accounts. 
 • The phone number used to verify via SMS must actually work; you must be able to receive a call there in case we need to verify.

Giải thưởng bằng tiền mặt

Tiền thưởng $1000.00 sẽ được phân phối cho những người thắng cuộc theo cách sau:

1
$500
2
$200
3
$100
4
$50
5
$50
6
$50
7
$50